Pantbanken

En pantbank är som en bank som lånar ut pengar mot pant och panten är det föremål som varje person lämnar in till en pantbank. Om den som lämnar in föremålet till pantbanken inte har möjlighet att lösa ut sitt föremål igen så säljer pantbanken föremålet efter den förutbestämda tiden som lånet gäller.

Många är vi som under åren använt våra svenska pantbanker för att kunna ta oss ur en situation vi hamnat i och det är ett väldigt bra sätt att låna av sig själv och man besparar vänner och bekanta att låna ut pengar till oss. Det finns cirka 40 pantbankskontor i Sverige men det finns flera olika företag som driver pantbank och alla är organiserade under Svenska Pantbanksföreningen. Man vet idag att det endast är 5% av alla lån som tas på en pantbank där den som lämnat in föremålet till pantbanken inte hämtar ut sitt föremål igen, med andra ord kommer 95% och löser tillbaka sitt föremål igen och det tyder på att det verkligen är ett bra sätt att låna av sig själv.


style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-4309022193760033"
data-ad-slot="9082223390">

Hur fungerar det att låna från en pantbank?

Det fungerar helt enkelt så att du lånar av dig själv på en pantbank, istället för att du som på en vanlig bank sätter dig själv i pant så sätter du här ett av dina värdeföremål i pant. Föremålet är ofta smycken men det är också vanligt att man pantar hemelektronik eller andra värdefulla föremål man har hemma. Pantbanken bestämmer ett värde på ditt föremål och den summa av det värdet som du kan låna. Det är enkelt och du får kontanter rakt i handen tillsammans med en pantsedel som är ett värdebevis på att ditt föremål är förvarat hos pantbanken och det används när du skall hämta ut ditt föremål igen. Medans en vanlig bank tar kreditprövning och liknande åtgärder så slipper du detta på Pantbanken och här behöver du inte heller förklara vad du skall ha pengarna till.

Vem får låna pengar på en pantbank?

Till skillnad mot en vanlig bank frågar Pantbanken aldrig vad du skall ha pengarna till och tar inte heller någon kreditupplysning på dig. Det enda som behövs är att du är 18 år fyllda och att du har en giltig fotolegitimation, i vissa fall kan du även behöva intyg på att det verkligen är du som äger föremålet som skall pantsättas.

Vad kan jag belåna hos en pantbank?

Pantbanken utgår alltid från det andrahandsvärde ett föremål har när den beräknar hur mycket du kan låna. Vanliga saker som belånas är guld, silver, juveler, matsilver, antikviteter, kökshandtag, klockor och viss hemelektronik. Det viktiga är att det skall finnas ett bestående andrahandsvärde för att föremålet skall kunna belånas. Man kan med fördel jämföra flera olika pantbanker för att få ut mesta möjliga värde för det föremål man skall belåna.

Hur länge kan jag låna pengar på en pantbank?

Det normala är att föremålet du lämnar in till pantbanken finns kvar i fyra månader för att sedan säljas på en av pantbankens auktioner. Om man inte har möjlighet att lösa ut sitt föremål på det angivna datumet så kan man kontakta pantbanken och oftast är det möjligt att man kan förlänga lånet mot att man betalar de avgifter och räntor som har förfallit. Även efter att de fyra månaderna gått så har pantbanken en respittid på ytterligare två månader innan pantbanken kan sälja ditt föremål.

Hur mycket kostar det att låna på en pantbank?

Helt beroende på vilken pantbank du kontaktar så skiljer sig också avgifterna åt och det lönar sig oftast att fråga runt bland flera olika pantbanker för att se vilken pantbank som erbjuder bäst villkor.

Vad händer om jag inte löser mitt lån?

Ibland kan det vara så att du inte vill hämta ut det föremål du lämnat in på pantbanken och då säljs föremålet på auktion till högstbjudande två månader efter lånet har löpt ut. Om det vid försäljningen blir en vinst betalas mellanskillnaden minus de avgifter som finns ut till dig. Däremot blir du aldrig skyldig pantbanken vid ett eventuellt underskott.


style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-4309022193760033"
data-ad-slot="9082223390">